Jaarrapport Landelijke Jeugdmonitor 2013: Waar zitten welke jongeren?

Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het Centraal Bureau voor de Statistiek publiceerden eerder deze week hun Landelijke Jeugdmonitor 2013, een 129 pagina’s tellend onderzoeksrapport waarin relevante ontwikkelingen op het gebied van jeugd en jongeren worden uitgewerkt. Relevant voor gemeentelijke communicatieprofessionals en jongerenwerkers zijn zeven thema’s waarbinnen statistieken zijn verzameld.

Jaarrapport Landelijke Jeugdmonitor 2013Zeven thema’s over jongeren
Het rapport ontvouwt zich in zeven thema’s: jongeren in de bevolking, gezinssituatie, gezondheid, onderwijs, van leren naar werken, sociale zekerheid en veiligheid en justitie. Binnen elk thema komen onderwerpen over jongeren aan bod, waarvan eerst de actuele, landelijke situatie wordt geschetst. Vervolgens toont de publicatie aan de hand van een kaart van Nederland een beeld van de ontwikkeling op gemeenteniveau.

Waar zitten welke jongeren?
Het rapport geeft beperkt inzicht in het gedrag en de cultuur van jongeren. Toch bieden de statistische cijfers relevante aanknopingspunten voor communicatie met jongeren. Wie voor een landelijke campagne jongeren wil bereiken, dient op z’n minst te weten dat er in Nederland vijf miljoen mensen onder 25 jaar oud zijn en waar de grootste concentraties jongeren zich bevinden.

Met name de vraag waar welke jongeren zich bevinden komt in het rapport uitgebreid aan de orde. Op gemeentelijk niveau heeft gemeente Rotterdam bijvoorbeeld een opvallende samenstelling van jongeren: deze gemeente had in 2013 het grootste aandeel niet-westers allochtone jongeren van Nederland: bijna de helft van de jongeren tot 25 jaar is hier van niet-westers allochtone herkomst. De armoedecijfers laten opvallende uitkomsten zien. Zo behoren onder andere de Zuid-Limburgse gemeenten Heerlen, Vaals en Kerkrade tot de gemeenten met het hoogste aandeel kinderen in armoede.

Verder lezen
Omdat het rapport veel thema’s op gemeentelijk niveau uitwerkt, is de Landelijke Jeugdmonitor met name relevant voor gemeentelijke communicatieprofessionals en jongerenwerkers. De inhoud van het onderzoeksrapport is gebaseerd op cijfers die op de website www.landelijkejeugdmonitor.nl staan. Het gehele rapport is te downloaden via het nieuwsbericht Jaarrapport 2013 Landelijke Jeugdmonitor 2013 van CBS.

 

Geplaatst in Nieuws Getagd met ,

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

*

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.