Werkwijze

In onze werkwijze vormen ‘educatie’ en ‘communicatie’ de twee uitgangspunten om de communicatie en marketing van uw organisatie te optimaliseren. Door in te zetten op de ontwikkeling van uw corporate identiteit kunnen wij een sterke positionering kiezen waarmee u zichtbaar, onderscheidend, authentiek, transparant en consistent aan uw reputatie werkt. Educomm helpt uw organisatie, merk, product én boodschap aan de juiste aandacht om uw doelstellingen te realiseren.

Aandacht voor de kern van uw organisatie

In onze aanpak hebben wij specifiek aandacht voor de kernwaarden en de organisatiecultuur binnen uw organisatie. Uw medewerkers, doelgroep én stakeholders worden slim maar oprecht in de communicatie betrokken om de gewenste veranderingen en conversie te bereiken.

Proof, Plan & Practice3P-model

Om onze aanpak up-to-date te houden, passen wij ook een leermodel op onszelf toe. Wij baseren ons op beproefde modellen uit de psychologie en communicatiewetenschappen (‘Proof’), kiezen een geschikte strategie (‘Plan’) en meten de effectiviteit in de praktijk. Onze ‘Practice’ moet scherp zijn: zowel in het behalen van doelstellingen als in de communicatievaardigheid. Geconsolideerde praktijk verstevigt vervolgens de fundamenten (‘Proof’).

Lerende organisatie

Binnen ons functioneringsconcept hechten wij aan de principes van De Lerende Organisatie (Senge) om voortdurend adequaat op veranderingen in de omgeving in te kunnen spelen.

Algemene voorwaarden & privacyverklaring