Privacyverklaring

“Met plan en praktijk mensen en organisaties communicatiever maken.” Dat is de missie van Educomm. Om dit te kunnen bereiken, maakt Educomm zorgvuldig gebruik van persoonsgegevens. In dit document leest u hoe Educomm omgaat met verzamelde persoonsgegevens. Deze privacyverklaring is van toepassing op elke individuele en organisatorische relatie van Educomm en sluit aan bij onze algemene voorwaarden.

De aanleiding van deze verklaring is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die sinds 25 mei 2018 geldt. Deze verordening zorgt ervoor dat in de hele EU dezelfde privacywetgeving geldt. In deze verklaring leest u waarom, wanneer, op welke rechtsgrond en hoe persoonsgegevens worden verzameld en hoe u kennis kunt nemen van uw verzamelde gegevens.

Waarom verzamelt Educomm persoonsgegevens?

Educomm verzamelt persoonsgegevens die redelijkerwijs voor de uitoefening van onze dienstverlening nodig zijn. Dit verzamelen en bewaren gebeurt in de regel op basis van uw toestemming. In sommige gevallen bewaren wij uw persoonsgegevens vanwege wettelijke verplichtingen of een gerechtvaardigd belang. Een voorbeeld van wanneer Educomm zich beroept op een gerechtvaardigd belang is de verwerking van persoonsgegevens van onze klanten in het kader van opdrachten en projecten.

Ten aanzien van de journalistieke dienstverlening van Educomm zijn de privacy-aanscherpingen in het kader van de AVG beperkt van toepassing. Meer hierover leest u bij de Nederlandse vereniging van journalistiek. Productie, opslag en publicatie gebeurt altijd conform de journalistieke code.

Op welke manier verzamelt Educomm persoonsgegevens?

Zodra u reageert via het contactformulier op onze site, worden er automatisch persoonsgegevens bewaard. Ook wanneer u rechtstreeks telefonisch of per e-mail contact opneemt, mag u verwachten dat Educomm de aangereikte gegevens bewaart om uw bericht effectief in behandeling te kunnen nemen. Wanneer u enkel de website van Educomm bezoekt, kunt u ervoor kiezen om tijdelijke hulpbestanden (cookies) te accepteren. Deze cookies dienen ervoor om uw eigen voorkeuren op onze website te bewaren. Het gebruik van cookies wordt niet ingezet om persoonsgegevens te kunnen achterhalen of te verzamelen, dus vallen deze in beginsel buiten deze verklaring. Daarnaast maakt Educomm gebruik van diensten van Google Analytics. De verzamelde bezoekersdata hiervan zijn geanonimiseerd.

Op welke manier bewaart Educomm persoonsgegevens?

Educomm maakt gebruik van web- en fileservers waarop wij conform de hoogste veiligheidsprotocollen projectbestanden opslaan. Zo maakt onze website gebruik van SSL-certificaten om ervoor te zorgen dat er een geverifieerde verbinding is tussen uw computer en onze webserver.

Op onze servers bewaren wij persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Onder voorbehoud van wettelijke en juridische redenen worden persoonsgegevens niet langer dan een jaar bewaard indien hierover geen afspraken zijn gemaakt.

Hoe veilig zijn mijn gegevens bij Educomm?

Educomm hecht aan online veiligheid. Ten aanzien van onze online projecten kiezen wij daarom alleen voor software, partners en leveranciers die een uitstekende reputatie genieten op het gebied van encryptie, gegevensbescherming. In de praktijk komt dit neer op SSL-versleuteling van internetverkeer, een wachtwoordbeleid en dataencryptie. Educomm bewaart nooit onversleuteld persoonlijke gegevens op USB-flash drives of mobiele harde schijven. Voor de gehele bedrijfsvoering maakt Educomm gebruik van Linux besturingssystemen. Linux staat bekend om zijn krachtige en veilige netwerkfunctionaliteiten.

Heeft u vragen over de veiligheid van uw bewaarde persoonsgegevens? Of zijn aanwijzingen van fraude? Neem dan contact op.

Wat weet Educomm van mij?

Wilt u weten welke gegevens van u bij ons bekend zijn? Neem dan contact met ons op. U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren en te laten verwijderen. Binnen de wettelijke termijn van vier weken nemen wij uw vraag in behandeling.

Bent u niet tevreden over hoe Educomm omgaat met persoonsgegevens? Dan willen wij dit natuurlijk in eerste instantie oplossen! Laat het ons dus weten indien u van mening bent dat wij op het gebied van privacy de plank misslaan. Komen we er niet uit? Dan kunt u in het uiterste geval naar de rechter stappen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 18 juni 2018.