Opdrachtgevers

In de afgelopen jaren heeft Educomm communicatieadvies gegeven aan onder meer de volgende commerciële en niet-commerciële opdrachtgevers.

Bisdom Breda

2013-2019: Onderzoek in het kader van een diaconaal project. Dit onderzoek heeft geleid tot een project waarmee parochies in het bisdom geholpen worden om hun dienst aan de kwetsbaren in de samenleving beter zichtbaar te maken. O.a. het opzetten van websites, een kennisbank en het samenstellen van een cursus journalistiek maken deel uit van dit project.

Bisdom van ‘s-Hertogenbosch

2009-2012: Redactiewerkzaamheden en copywriting voor de gehele middelenmix, waaronder middenkatern Bisdomblad. Adviesrapport voor verandercommunicatie (fusies). De meeste werkzaamheden werden uitgevoerd vanuit een dienstverband.

DeHangmat

2013: Projectmatige ondersteuning van online marketing- en communicatiestrategie rondom de Magento webshop De Hangmat.

DeKo-Solutions

2009-heden: Begeleiding van online marketing en productintroducties. Opzetten van verschillende webshops en bedrijfswebsite.

GBYH – God Bless You Homes

2016-heden: Technische ondersteuning, aanpassingen template en copywriting voor WordPress website GBYH.

Jong Katholiek

2017-2018: Technische ondersteuning aan jongerenwebsites (Jong Katholiek en WJD), jongerenonderzoek (online survey), copywriting.

Katholieke Raad voor het Jodendom

2018: Opzetten van multi-user WordPress campagnewebsite Dag van het Jodendom.

Outlet-merkartikelen

2014-2017: Opzetten webshop voor driejarig pop-up winkelproject inclusief marketingondersteuning, grafische vormgeving, copywriting, ICT-beheer en begeleiding medewerkers.

R. Coppens Advies

2013: Marketingcommunicatie adviesrapport (afstudeeropdracht Hogeschool Utrecht voor de opleiding Communicatiemanagement).

Sint Franciscuscentrum

2014-2017: Projectmatig communicatieadvies

SRKK – Secretariaat Rooms Katholieke Kerkgenootschap

2016-heden: Technische ondersteuning en copywriting voor de WordPress website RKkerk.nl. Het opzetten van een sms-service.

Talitakumi Weekend

2013: Opzetten WordPress website Talitakumi Weekend.

Overige projecten en activiteiten.

Gelijktig met de oprichting van Educomm in 2009 is Marc de Koning gestart met de opleiding Communicatiemanagement aan Hogeschool Utrecht. Commerciële opdrachtgevers die verbonden waren aan de opleiding kregen geregeld de kans om studenten communicatieadvies te laten leveren. Tussen 2009 en 2012 betekende dat onder andere:

  • Gemeente Amsterdam: Communicatie adviesrapport in het kader van wijkaanpak Amsterdam Zuid-Oost waaronder voorstel voor nieuw wijkblad.
  • Globalicious: Communicatie adviesrapport voor millenniumdoelenproject van Cindy Pielstroom. Doelgroep: jongeren.
  • Stichting Handreiking over Oceanen: Communicatie adviesrapport op het gebied van fondsenwerving
  • De Natuurwinkel: Marketingcommunicatie adviesrapport om jongeren te bereiken. Een creatief voorstel maakte deel uit van de opdracht.
  • SNS Bank: Ontwikkeling van een kennismakingsspel voor nieuwe medewerkers.
  • Staatsbosbeheer: Adviesrapport in het kader van Kennis- en informatiemanagement.
  • SZN Stichting Zwerfjongeren Nederland: Marktonderzoek a.h.v. custom online survey en adviesrapport om aandacht voor zwerfjongerenproblematiek te genereren.