Wat we doen

Communicatie kan van alles betekenen. Daarom een overzichtje van gebieden waar Educomm kan ondersteunen.

Bedrijfsjournalistiek
Educomm kan uw redactie projectmatig ondersteunen met onderzoek, nieuwsberichten, persberichten, (video)reportages, interviews, verslagen, vormgeving, blogs en social media. Elk journalistiek genre kent een stijl om de doelgroep te boeien. Op een aantal gebieden zijn wij ook inhoudelijk deskundig. Wij spreken bijvoorbeeld de taal van de kerk (RK), het primair onderwijs en ICT.

Communicatierecht
Hoe verhouden persvrijheid, vrijheid van meningsuiting en bijvoorbeeld privacy, intellectuele eigendom, auteursrecht, recht op parodie, citaatrecht en portretrecht zich met elkaar? De toepassing van het recht komt vaak neer op belangenafwegingen. Educomm heeft actuele kennis van praktijkcases die voor het communicatievak relevant zijn.

Communicatieworkshops
Workshops zijn effectieve samenkomsten waar mensen uitgedaagd worden om in een veilige omgeving hun kennis toe te passen en van elkaar te leren. Educomm heeft ervaring met het geven van communicatieworkshops die erop gericht zijn om de communicatie in en vanuit de organisatie te verbeteren. Omdat elke organisatie anders is, zijn onze workshops maatwerk.

Corporate communicatie
Communicatie als managementsfunctie biedt een framework om alle interne en externe communicatie effectief te coördineren. Het doel hiervan is om een voorkeursreputatie op te bouwen en te bevorderen met álle stakeholders waar de organisatie afhankelijk van is. Educomm beschikt over verschillende beproefde methoden om uw organisatie en/of merk zichtbaar, onderscheidend, authentiek, transparant en consistent te positioneren.

Copywriting
Teksten moeten aantrekkelijk zijn om te lezen en ‘SEO-proof’, dat wil zeggen vindbaar wanneer iemand uw product of dienst zoekt via een zoekmachine. Een belangrijk aspect van onze webteksten is dan ook dat ze persuasief geschreven zijn voor uw doelgroep én Google. Dat geldt voor geheel uw middelenmix: van website tot brochure. Educomm kan uw teksten schrijven en redigeren, zodat deze leesbaar en vindbaar worden. In het verlengde van goede webteksten ligt ook de slimme inzet van techniek die meer achter de schermen (in de broncode) van de website wordt toegepast.

Fondsenwerving
Fondsenwerving gaat eigenlijk niet over geld, maar over de overtuiging dat wat de organisatie nastreeft, belangrijk is. Donateurs willen vanuit deze motivatie benaderd worden. Wie aan een goed doel geeft, heeft daar in morele zin iets aan. Door de strenge eisen die aan de kwaliteit van goede doelen gesteld worden, is een professionele communicatie-aanpak van fondsenwerving essentieel. Educomm kan daarbij van dienst zijn.

Interculturele communicatie
Wanneer verschillende culturen elkaar ontmoeten, ontstaat er snel miscommunicatie. Met het juiste analyse- en interventiekader kan evenwel kansrijk interculturele communicatie plaatsvinden en worden begeleid. Educomm hecht hierbij aan het TOPOI-model, waarmee culturele misstanden kunnen worden achterhaald en aangepakt.

Interne communicatie
Organisaties veranderen voortdurend. Reorganisaties en fusies waarbij medewerkers in de ontwikkeling betrokken worden, hebben de meeste kans van slagen. In de interactieve benadering van verandermanagement is de rol van interne communicatie essentieel. Educomm kan uw veranderende organisatie op interimbasis ondersteunen, bijvoorbeeld door uw HRM-afdeling communicatiever te maken. Wij zijn tijdelijk of voor langere periode inzetbaar om conferenties, bijeenkomsten en/of workshops te organiseren. Ook de productie van interne communicatiemiddelen zoals nieuwsbrieven en intranetvoorzieningen behoort tot de mogelijkheden.

Marketingcommunicatie
Mensen en organisaties worden overspoeld met communicatie. Om succesvol een ’top of mind’ positie bij de doelgroep te bereiken en te onderhouden, zijn onderbouwde strategische keuzes onmisbaar. Educomm helpt organisaties om de marketing- en communicatiedoelstellingen te behalen. Dat doen we op basis van marketingonderzoek, psychologische aanknopingspunten (consumentengedrag) en de keuze voor de juiste middelen.

Onderzoek
Goed advies staat of valt met gedegen onderzoek. Educomm gebruikt onderzoeksmethoden die hun kracht bewezen hebben bij in- en externe analyses. U kunt bij ons terecht voor surveyonderzoek (enquetes), observatieonderzoek, interviews en deskresearch. Voor het afnemen van online enquetes gebruiken wij Limesurvey vanaf onze eigen webserver. Hierdoor hebben wij maximaal overzicht en grip op de onderzoeksresultaten.
Onderzoek heeft ook betrekking op de werkwijze van Educomm. Binnen ons functioneringsconcept hechten wij aan de principes van De Lerende Organisatie (Senge) om voortdurend op veranderingen in de omgeving in te kunnen spelen.

Online strategie
Tegenwoordig is het niet meer de vraag of uw organisatie online is, maar hoe effectief uw organisatie online is. Educomm benadert uw organisatie als internetorganisatie. Dit betekent dat wij vanuit de kern van uw organisatie kritische succesfactoren vaststellen en doelgericht methoden voorstellen om de online prestaties te meten en te beheren.

Verkoopt u een product of dienst? Dan wilt u daarmee gevonden worden. Educomm is op de hoogte van verschillende technieken waarmee kansrijk gewerkt kan worden aan vindbaarheid op Google. De wijze waarop uw communicatiemiddelen met elkaar verbonden en naar buiten toe operationeel zijn, is van betekenis voor zoekmachinemarketing maar ook voor de reputatieopbouw van organisatie. Educomm benadert uw online strategie daarom integraal: zowel technisch als psychologisch.

Open source ICT
Educomm hecht waarde aan de ideologie en het gebruik van vrije open source software. Zeker tegenwoordig hebben de meeste commerciële softwarepakketten volwassen of zelfs betere alternatieven die vrij, schaalbaar en ongelimiteerd gebruikt kunnen worden. Wij zorgen er uiteraard voor dat onze producties uitwisselbaar blijven met commmerciële software. Voor de ontwikkeling van online applicaties beschikt Educomm over een eigen Linux-webserver.

Overheidscommunicatie
Overheden staan voor een grote uitdaging. Burgers hebben namelijk maar weinig vertrouwen in de overheid. Overheidscampagnes kunnen daar goed rekening mee houden, wanneer zij de juiste strategie kiezen. Educomm kan overheidsorganisaties helpen onderbouwde keuzes te maken om het gedrag van burgers kansrijk te beïnvloeden.

BedrijfsjournalistiekCommunicatierechtCorporate communicatieCopywritingFondsenwervingInterne CommunicatieMarketingcommunicatieOnderzoekOnline StrategieOverheidscommunicatie